Iascach Intíre Éireann chun ceantair iascaigh bradán na Muaidhe agus na Gaillimhe a dhúnadh

Public Notice
Moy fishery

Tá Iascach Intíre Éireann ag cur na slatiascaireachta bradán ar fionraí ag Iascach na Muaidhe i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo agus ag Iascach na Gaillimhe i gCathair na Gaillimhe de dheasca na haimsire tirime.

Is féidir le slatiascairí a bhfuil áirithintí acu ar Iascach na Muaidhe sna laethanta amach romhainn teagmháil a dhéanamh le 096 21332 nó moyfishery@fisheriesireland.ie le tuilleadh eolais a fháil. Is féidir leo siúd a bhfuil áirithintí acu ar Iascach na Gaillimhe teagmháil a dhéanamh le 091 562388 nó matt.varley@fisheriesireland.ie.

Sáraíodh an tairseach 20°C sa dá áit ar roinnt laethanta de dheasca na haimsire te, tirime le déanaí.

Tá monatóireacht á déanamh faoi láthair ar na ceantair iascaigh eile atá faoi úinéireacht an Stáit. Dúnfar iad sin freisin má bhaintear amach an tairseach chuí ag a gcaithfear scor den slatiascaireacht.

Nuair a thiocfaidh an t‑am, foilseofar sonraí faoi athoscailt an dá cheantar iascaigh ar láithreán gréasáin Iascach Intíre Éireann ag fisheriesireland.ie agus ar ár gcuntais ar Twitter, LinkedIn, Facebook agus Instagram.